Remko history

5 септември 1954 година

На тази дата, преди повече от 60 години в Разград официално е пуснат в експлоатация Пеницилиновият завод, който през десетилетията многократно си е сменял наименованието, стигайки до настоящото „Антибиотик Разград“ АД. В началото предприятието е с един корпус от три цеха: „Ферментация“, „Химическо очистване“ и „Фасовка и опаковка“. Произвежда само пеницилин и още три лекарствени форми.

Ремонтно-механичният цех е създаден само няколко месеца след създаването.

Производствената дейност на Ремонтно-механичния цех е свързана с техническата експлоатация на завода. Извършва ремонтно-възстановителна дейност и текущо поддържане на машини и съоръжения, спомагателни съоръжения и оборудване. Осигурява безаварийната и надеждна работа на машините и съоръженията в звената.

На 20.02.2003, в резултат на изнасяне на дейността, фирма РЕМКО ООД става собственик и наследник на РМЦ.