Кои сме

Александър Георгиев – управител
Румен Димитров – замесник управител
Цветан Петров – инженер проектант
Симеон Ганев – технолог